Former Ohio Gov. spokesman takes talents to Kroger